Cảm biến từ GDS-5C

Cảm biến từ dùng cho cửa cuốn

Mã Sản Phẩm: GDS-5C

Nhãn Hiệu: HDTEK