Cảm biến từ GDS-PS103

Cảm biến từ kiểu đạp chân

Mã Sản Phẩm: GDS-PS103

Nhãn Hiệu: HDTEK