Còi báo cháy GDS-FS911(II)

Còi báo cháy có đèn chớp

Mã Sản Phẩm: GDS-FS911(II)

Nhãn Hiệu: HDTEK