Hệ thống camera giám sát

  • Hệ thống camera tích hợp hỗ trợ giám sát an ninh tự động qua hình ảnh
  • Qua camera hệ thống cho xem xem trực tiếp hình ảnh an ninh qua cảnh báo trên giao diện phần mềm.
Danh mục: Từ khóa: