Thiết bị an ninh các khu vực trong nhà

  • Thiết bị giúp xác định sự xâm nhập trái phép các khu vực trong nhà.
  • Giám sát trạng thái an ninh khu vực gửi tín hiệu về bộ xử lý trung tâm, kiểm soát tình trạng an ninh khu vực trên giao diện trực quan.
Danh mục: Từ khóa: