Thiết bị an ninh sân vườn

  • Giám sát an ninh khu vực sân vườn, phát hiện các đột nhập trái phép tại khu vực này.
  • Thiết bị phân biệt được người, vật nuôi, cây cối.
Danh mục: Từ khóa: