Thiết bị phân vùng kiểm soát an ninh

  • Phân vùng kiểm soát, trực tiếp các cảm biến an ninh trong nhà như Hàng rào điện tử, cảm biến vị trí, cảm biến khói, cảm biến mở cửa…
  • Tín hiệu sau khi được thu thập sẽ được chuyển về thiết bị xử lý trung tâm để xử lý.
Danh mục: Từ khóa: